SSL (SECURE SOCKET LAYER) WORDT DOOR MILJOENEN WEBSITES GEBRUIKT VOOR DE BEVEILIGING VAN ONLINE AANKOPEN (WEBWINKELS), FINANCIËLE TRANSACTIES OF HET VERSTUREN VAN PERSOONSGEGEVENS. ALLE INFORMATIE BLIJFT ZO TIJDENS HET TRANSPORT VERTROUWELIJK EN IS NIET LEESBAAR DOOR DERDEN. ONDERAAN DEZE PAGINA KUNT U LEZEN OVER DE WETTELIJKE EISEN VOOR ONLINE BEVEILIGING. WEBSITES DIE OVER DEZE BEVEILIGING BESCHIKKEN ZIJN HERKENBAAR AAN HET

GROENE GESLOTEN SLOTJE EN DE HTTPS:// IN DE ADRESBALK. ZO ZIET U DIT BIJVOORBEELD BOVENAAN DEZE PAGINA VAN ONZE WEBSITE OF DIE VAN UW BANK. VOOR EEN SSL-VERBINDING IS EEN SSL-CERTIFICAAT NOODZAKELIJK. HET GEKOZEN CERTIFICAAT WORDT GEÏNSTALLEERD OP DE SERVER WAAROP UW WEBSITE IS GEPLAATST, MEESTAL IS DIT ONZE EIGEN SERVER. MAAR OOK WANNEER U GEEN KLANT BENT BIJ ONS KUNNEN WE DIT PROBLEEMLOOS VOOR U VERZORGEN!

1. DOMEIN VALIDATIE

DOMEIN VALIDATIE
v.a. 34,00 EXCL. BTW – PER JAAR

2. ORGANISATIE VALIDATIE

KVK CONTROLE
CONTROLE EIGENAAR DOMEINNAAM
1x TELEFONISCHE VALIDATIE
v.a. 99,00 EXCL. BTW – PER JAAR

3. UITGEBREIDE VALIDATIE

KVK CONTROLE
CONTROLE EIGENAAR DOMEINNAAM
EV – FORMULIER*
2x TELEFONISCHE VALIDATIE
v.a. 150,00 EXCL. BTW – PER JAAR

DV – DOMEIN VALIDATIE HERKEN JE AAN:
1. SLOTJE IN BROWSER

OV – ORGANISATIE VALIDATIE HERKEN JE AAN:
1. SLOTJE IN BROWSER
2. ORGANISATIEGEGEVENS IN HET CERTIFICAAT
3. DIRECT ZICHTBAAR IN SITE-SEAL

EV – EXTENDED (UITGEBREIDE) VALIDATIE HERKEN JE AAN:
1. SLOTJE IN BROWSER
2. ORGANISATIEGEGEVENS IN HET CERTIFICAAT
3. DIRECT ZICHTBAAR IN SITE-SEAL
4. GROENE BALK + ZICHTBARE
4. ORGANISATIENAAM

 .

* Overeenkomst tussen Certificaat Autoriteit (CA) en de organisatie dat het SSL-Certificaat aanvraagt. Hierin staan specifieke voorwaarden waar deze organisatie aan moet voldoen.

DOMEIN VALIDATIE

Domeinnaam gevalideerde SSL Certificaten zijn SSL Certificaten welke zeer snel kunnen worden uitgegeven, meestal binnen enkele minuten. Iedereen kan een aanvraag indienen voor een SSL Certificaat.

Belangrijk om te weten

Dit type SSL Certificaat geeft alleen een bewijs dat de website beveiligd is. Er is geen Certificaat Autoriteit die de identiteit van de eigenaar van de website bij een derde partij heeft gevalideerd.

Voor wie?

Meest gebruikt voor websites waarvoor een https verbinding (beveiligde verbinding) voldoende is. Bijvoorbeeld voor de webmail, intranetten, citrix secure gateway, etc. 

Aanvragen voor SSL Certificaten dienen te worden goedgekeurd door iemand binnen de organisatie, die controle heeft over de domeinnaam. Doorgaans is dit de webmaster of de persoon die de domeinnaam heeft geregistreerd. Men heeft hier meestal de keuze uit een 10-tal vooraf gedefinieerde mailadressen (onder andere info@, ssl@, administrator@) en uit het mailadres die in de Whois van de domeinnaam te vinden is.

ORGANISATIE VALIDATIE

Beveilig uw website met een organisatie gevalideerd SSL Certificaat. Bij deze validatie controleren wij onder andere de gegevens van de organisatie door middel van externe bronnen en wordt de contactpersoon van de organisatie opgebeld.
Het telefoonnummer dat gebruikt wordt voor dit gesprek moet zijn verkregen via een erkende instantie (bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel). Daarna zullen uw bedrijfsgegevens in het SSL Certificaat worden opgenomen. Dit geeft uw klant/bezoeker extra vertrouwen omdat men kan zien dat uw bedrijf deze validatie met goed gevolg heeft doorlopen.

Voordelen

Geeft eindgebruikers het bewijs dat het bedrijf/organisatie ook daadwerkelijk eigenaar is van de website en dat deze gecontroleerd is door een Certificaat Autoriteit (CA). Naast de domeinnaam wordt dus ook het bedrijf zelf geïdentificeerd.

Belangrijk om te weten

De uitgifte van dit SSL Certificaat duurt meestal 2 tot 5 werkdagen. Bij sommige SSL Certificaten wordt een gefaxt document vereist of wordt er ter validatie telefonisch contact gelegd met de eigenaar van de domeinnaam. Wanneer u de optie krijgt om een PDF bestand te mailen raden we aan van die mogelijkheid te gebruik te maken om het proces te versnellen. Deze SSL Certificaten zijn door deze extra handelingen duurder dan de domeinnaam gevalideerde SSL Certificaten.

Voor wie?

Met dit SSL Certificaat zien eindgebruikers dat de identiteit van het bedrijf en de website gecontroleerd en veilig is. Hiervoor moet uw klant/bezoeker echter wel de SSL Certificaat details opvragen, wil men deze informatie inzien. Dit komt niet standaard in beeld en is niet voor alle gebruikers makkelijk te vinden.

UITGEBREIDE VALIDATIE

Eén van de belangrijkste eigenschappen van een uitgebreid gevalideerd SSL Certificaat is dat deze de adresbalk van de browser (gedeeltelijk) groen laat kleuren. Dit houdt in dat de identiteit van de eigenaar van de website die in het SSL Certificaat vermeld staat is gevalideerd door middel van de zeer strenge Extended Validation richtlijnen.

De adresbalk van de nieuwste browsers laat bij een geldig Extended Validation SSL Certificaat tevens de naam van de gevalideerde partij in beeld zien. Ook toont het de Certificaat Autoriteit (CA) die de validatie heeft verstrekt. Bezoekers zullen door deze duidelijke identificatie eerder geneigd zijn om de site als vertrouwd en veilig te bestempelen.

De adresbalk zal steeds verspringen tussen de Certificaat Autoriteit en de eigenaar van de website. Als u een uitgebreid gevalideerd (EV) SSL Certificaat besteld met uw handelsnaam, een organisatienaam langer dan 64 karakters of als u een eenmanszaak bezit, neemt u dan contact op met ons. Wij zullen u in dat geval helpen met het plaatsen van een correcte aanvraag.

Voordelen

Activeert de ‘groene balk’ in de nieuwe webbrowsers en toont visueel de identiteit van de website-eigenaar en de Certificaat Autoriteit. Dit SSL Certificaat geeft het hoogst mogelijke vertrouwen aan de eindgebruikers.

Belangrijk om te weten

Door de uitgebreide procedures om de eigenaar te verifiëren is dit SSL Certificaat duurder dan een domeinnaam gevalideerd of organisatie gevalideerd SSL Certificaat. De uitgifte duurt dan ook vaak langer dan de OV-certificaten (meestal 7 werkdagen).

Voor wie?

Bedrijven die duidelijk naar hun klanten willen communiceren dat hun identiteit gecontroleerd is en dat de website veilig is. Tevens voorkomt dit vrijwel de mogelijkheid om een website te kopieëren, waardoor phisingtechnieken moeilijker op uw site zijn toe te passen. Dit geeft hiermee dus tevens een bescherming tegen fraude van uw merk- of bedrijfsnaam.

WETTELIJKE EISEN VOOR ONLINE BEVEILIGING

In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) staat dat het verplicht is om het verzenden van persoonsgegevens via internet te beveiligen. Het gebeurt echter nog veel te vaak dat deze informatie zonder enige vorm van veiligheid over het internet wordt verstuurd.

De gevolgen voor de slachtoffers van internetfraude kunnen groot zijn. Criminelen achterhalen via betrouwbaar lijkende websites creditcard-informatie en/of andere persoonlijke gegevens en gaan op naam van de gestolen identiteit vervolgens financiële verplichtingen aan. De Nederlandse overheid erkent dit probleem. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) adviseert daarom om gebruik te maken van een SSL Certificaat.

SSL Certificaat

Persoonsinformatie wordt op verschillende manieren verzonden. Bijvoorbeeld in het geval van online aankopen en financiële transacties, maar ook als het gaat om een simpel contactformulier. In alle gevallen verplicht de Wbp tot het beveiligen van de gegevens. Met de aanschaf van een SSL Certificaat zorgt u ervoor dat deze gegevens niet in handen van kwaadwillenden kunnen komen.

Verplicht

De wet verplicht het beveiligen van persoonsgegevens. Het CBP ziet er daarom op toe dat deze wet wordt nageleefd. Boetes bij het niet naleven van de regels kunnen oplopen tot € 4500,-. Afgezien van deze boete loopt het nalatige bedrijf ook nog het risico aansprakelijk gesteld te worden voor de schade.