EEN SSL-CERTIFICAAT BEINVLOED HET IPHONE EMAILVERKEER , ZOWEL IN- ALS UITGAAND!
VERVELENDE MELDINGEN? ZO WIJZIGT U UW IPHONE INSTELLINGEN.

INKOMEND

Naast de SSL uitzetten bij uitgaand emailverkeer moet ook de SSL uitgezet worden bij inkomend emailverkeer:

 • Open de applicatie Instellingen
 • Ga naar het 6eblok Wachtwoorden en accounts
 • Klik bij Accounts op het account wat hoort bij uw_url.nl
 • Klik vervolgens bij IMAP op Account met daarbij uw_url.nl
 • Klik helemaal onderaan op Geavanceerd
 • Zet bij Inkomend-Instellingen het Gebruik SSL op UIT.
 • Klik helemaal links boven in het scherm op < Account.
 • Klik helemaal rechtsboven op Gereed om de instellingen te bevestigen.Indien u de SSL toch weer aan wilt hebben staan, kunt u dezelfde stappen doorlopen en vervolgens bij Gebruik SSL weer AAN zetten.U dient wederom het certificaat goed te keuren.

UITGAAND

Naast de SSL uitzetten bij inkomend emailverkeer moet ook de SSL uitgezet worden bij uitgaand emailverkeer:

 • Ga naar de applicatie instellingen
 • Ga naar 6e blok Wachtwoorden en Accounts
 • Kies bij Accounts de juiste mailaccount (uw_url.nl)
 • Klik bij IMAP op het Account <accountnaam>
 • Klik bij Server voor uitgaande post op  SMTP <accountnaam>
 • Klik bij Hoofdserver op <accountnaam> Aan>
 • Zet vinkje uit bij Gebruik SSL
 • Klik rechtsboven op Gereed
 • Klik linksboven op <Account
 • Klik rechtsboven nogmaals op Gereed
 • Klik linksboven nogmaals op <Account
 • Sluit instellingen af

Zo zou ook uitgaande mail weer moeten werken.